SILVIO KARASMAN

SILVIO KARASMAN

Instruktor B, A kategorije

Mob: 091/5050 472

KRUNOSLAV ANTONIĆ

KRUNOSLAV ANTONIĆ

Instruktor B, A kategorije

Mob: 091/252 0000

LJUAN DOBRUNA-LUI

LJUAN DOBRUNA-LUI

Instruktor B kategorije

Mob: 091/ 3777788

ROBERT GLASNOVIĆ

ROBERT GLASNOVIĆ

Instruktor B kategorije

Mob: 091/ 5038332

DAVOR ŠIMUNJAK

DAVOR ŠIMUNJAK

Instruktor B kategorije

Mob: 095/2521978

IVA KARASMAN

IVA KARASMAN

Instruktor B kategorije

Mob: 097/ 6005875

NINO BASIOLI

NINO BASIOLI

Instruktor A I B kategorije

Mob: 091/ 769 5656

ENES KARAHASANOVIĆ

ENES KARAHASANOVIĆ

instruktor B, A kategorije + predavač, voditelj AŠ

ADIS KORLAT

ADIS KORLAT

Instruktor B kategorije

Mob: 097 / 7145723

JASER RASHID SHAHIN

JASER RASHID SHAHIN

Instruktor B kategorije

Mob: 098 / 819 236

LUKA MAMIĆ

LUKA MAMIĆ

Instruktor B kategorije

Mob: 095 / 353 7261

SURADNICI

PRIMA NOVA ustanova za zdravstvenu skrb
Nemetova 2

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Gradsko društvo crvenog križa
ZAGREB

HAK
Provedba ispita
Avenija Dubrovnik 44