Rezultati

Autoškola EUROspot
Broj mogućih bodova: 120
Broj osvojenih bodova:
Broj točno odgovorenih pitanja:
Broj netočno odgovorenih pitanja:
Križanja:


1. Koja se vozila ne smiju uključiti u promet autocestom odnosno brzom cestom? /2
koja ne mogu razviti brzinu veću od 60 km na sat
mopedi i traktori
motocikl s bočnom prikolicom
koja nisu motorna vozila
2. O čemu ovisi dužina puta reagiranja? /2
o stanju i vrsti kolnika
o brzini vožnje
o vremenu reagiranja
3. Koja se svjetla, u pravilu, koriste za osvjetljavanje ceste? /2
kratka svjetla
duga svjetla
pozicijska svjetla
4. Koja se vozila ne smiju vući užetom? /2
vozila koja imaju neispravan uređaj za osvjetljavanje
vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje
vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova
vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje
5. S koje ćete strane neposredno ispred ili u raskrižju pretjecati vozilo koje skreće ulijevo? /2
s desne strane, ako se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo
s lijeve strane
6. Na kojim mjestima ne smijete zaustaviti ili parkirati vozilo? /2
na udaljenosti manjoj od 5 metara od pješačkog prijelaza
ako je širina slobodnog prolaza do pune uzdužne linije manja od 3 metra
na udaljenosti većoj od 15 metara od tunela
na udaljenosti manjoj od 5 metara od raskrižja
7. Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, odnosno brzoj cesti? /3
Odgovor: km na sat
Točan odgovor: 110km na sat.
8. Kada će se vozača kazniti novčano od 5.000 do 15.000 kn ili kaznom zatvora do 60 dana? /2
ako se u naselju kreće brzinom većom od 30 km na sat od dopuštene
ako se u naselju kreće brzinom većom od 50 km na sat od dopuštene
9. Kolika mora biti najmanje širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku? /2
Odgovor: metara
Točan odgovor: 3 metra.
10. Kojom najvećom brzinom smijete voziti cestom izvan naselja, osim na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila? /2
Odgovor: km na sat
Točan odgovor: 90km na sat.
11. U normalnim prometnim uvjetima brzina vožnje na cesti ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod: /2
Odgovor: km na sat
Točan odgovor: 40km na sat.
12. Koji najmanji razmak morate ostaviti od vozila do najbližeg ruba poprečnog kolnika ako ga želite parkirati? /2
Odgovor: metara
Točan odgovor: 5 metara.
13. Na što ukazuje ovaj prometni znak? /2
na početak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila
na to da je dozvoljena vožnja samo osobnim automobilima
na ograničenje brzine kretanja do 110 km na sat
14. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? /3
na raskrižje s cestom s prednošću prolaska na udaljenosti 100 m
na obvezno zaustavljanje na udaljenosti od 100 m
15. Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? /3
na opasnu uzbrdicu u duljini od 600 m od znaka
opasnu uzbrdicu 600 m nakon znaka
16. Na što ukazuje ovaj prometni znak? /3
na obvezan smjer
da vozim po cesti s jednosmjernim prometom
da nema prometa iz suprotnog smjera
17. Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka? /3
motocikle bez prikolice
mopede
traktore
18. Na što vam ukazuje ovaj prometni znak? /3
na zabranu prometa u jednom smjeru
na zabranu prometa u oba smjera
da se promet odvija samo iz suprotnog smjera
19. Na koja vozila se odnosi ovaj prometni znak? /3
na mopede
na osobne automobile
na traktore
20. U ovoj situaciji prestrojili ste se za skretanje ulijevo. Kako ćete postupiti obzirom na oznake na kolniku? /3
na drugom raskrižju skrenuti ulijevo
na prvom raskrižju skrenuti ulijevo
na prvom raskrižju voziti ravno
povećati pozornost
21. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti? /7
voziti prije autobusa
propustiti autobus i voziti prije automobila
22. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti? /7
propustiti crveni automobil
voziti poslije crnog automobila
propustiti oba automobila
23. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti? /7
propustiti motocikl i voziti prije autobusa
propustiti oba vozila
24. Vozite bijeli automobil kao na slici. Kako ćete postupiti? /7
povećati pozornost
čekati dok se na semaforu ne upali zeleno svjetlo
nastaviti vožnju
25. Koje opasnosti prijete u trenutku ulaska u tunel? /4
slaba vidljivost
velika razlika u jačini svjetlosti izvan i u tunelu
spora prilagodba oka na tamu
26. Sustigli ste vozilo u situaciji kao na slici. Želite ga pretjecati. Kako ćete postupiti? /4
povećanom brzinom obaviti pretjecanje
odustati od pretjecanja
voziti na minimalnom razmaku
voziti sredinom kolnika
27. Približavate se raskrižju na kojem stoji policajac kao na slici. Što znači znak što ga policajac daje? /4
dopušten prolazak vozilima koja voze ravno ili skreću udesno
dopušten prolazak vozilima koja skreću ulijevo
zabranu prolaska vozilima koja voze ravno ili skreću udesno
28. Kako ćete voziti ulaskom u naselje kao na slici? /4
voziti brzinom do 40 km/h samo do prvog raskrižja
voziti kroz naselje do izlaska brzinom do 40 km/h
pogledati na brzinomjer
29. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na cesti? /2
ako postoji opasnost od pojave vodenog klina
ako je na kolniku poledica
ako je kolnik prekriven snijegom
30. Smijete li vući neispravno vozilo autocestom? /3
da, ali samo krutom vezom
da, ali samo do prvog izlaska s autoceste
ne, ne smijem
31. U kojim slučajevima bočni vjetar može biti jako opasan? /2
kod vožnje preko nadvožnjaka
kod vožnje cestom koja prolazi šumom
kod vožnje preko mostova
32. Kako može djelovati i mala količina alkohola u krvi? /3
produžuje vrijeme reagiranja vozača
može bitno povećati širinu vidnog polja
prividno može povećati odvažnost u prometu
prividno stimulativno
može bitno povećati vozačeve sposobnosti
33. Vozite u situaciji kao na slici. Koje vozilo ne smijete pretjecati? /3
motocikl
moped
osobni automobil
teretni automobil
34. Na raskrižju želite skrenuti lijevo. Kako ćete se mimoići s vozilom koje iz suprotnog smjera također skreće ulijevo? /3
proći ću ga sa svoje desne strane
proći ću ga sa svoje lijeve strane
35. Koje radnje ne smijete činiti na cesti s jednosmjernim prometom? /3
polukružno okretati vozilo
voziti unatrag
voziti u suprotnom smjeru
36. Koje radnje ne smijete izvoditi na autocesti? /3
vožnju unatrag
prelazak vozilom iz desne u lijevu prometnu traku
polukružno okretanje
37. Autobus kojim se organizirano prevoze djeca zaustavljen je na kolniku zbog ulaska i izlaska djece. Kako ćete postupiti? /3
zvučnim znakom upozoriti djecu i obići autobus
obvezno zaustaviti vozilo
smanjiti brzinu i oprezno obići autobus
38. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? /3
nastaviti vožnju bez zaustavljanja
omogućiti pješacima prelazak preko kolnika
zvučnim znakom upozoriti pješake i nastaviti vožnju

Pratite nas na Instagramu